English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ١٠ آذر ١٤٠١

 

دانشگاه را مرکز تربیت قرار دهید، علاوه بر دانش، تربیت لازم است. اگر یک دانشمندی تربیت نداشته باشد مضر است. حضرت امام خمینی (ره)

فرهنگ مثل روحی است که در کالبد همه فعالیتهای گوناگون کشور حضور و جریان دارد. مقام معظم رهبری

رسالت

واحد امور دانشجویی وفرهنگی دانشکده  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی  با بهره گیری از معارف قرآن کریم  و سیره ائمه معصومین (ع) وظرفیت های شهر دارالموئمنین ودارالصفای خوی ، بستر مناسبی را برای رشد وتعالی  معنوی وشکوفایی استعدادهای دانشجویان ، اساتید و کارکنان فراهم می  نماید وهمچنین با گسترش امکانات وارایه خدمات دانشجویی ،فرهنگی و رفاهی دانشجویان در جهت تامین و ارتقاء سطح سلامت ورفاه دانشجویان  تلاش می نماید. 

چشم انداز

امور دانشجویی وفرهنگی دانشکده  علوم پزشکی وبهداشتی درمانی خوی در افق چشم انداز تلاش خواهد نمود با ایجادزمینه رشد وتعالی معنوی وشکوفایی  همه جانبه دانشجویان  ، کارکنان واساتید به الگوی موفقی در بین دانشکده های علوم پزشکی کشور تبدیل گرد0

دراین افق دانشجوی دانشکده  علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی خوی  فردی است مؤمن ، بصیر ، متعهد به نظام مقدس اسلامی و اصل ولایت فقیه ،حق طلب همراه با روحیه جهادی ودارای تعامل سازنده با دانشکده ، جامعه علمی وامت اسلامی .

کارمند دانشکده فردی است  مؤمن ، متعهد به اخلاق اسلامی وحرفه ای ، پویا وبا نشاط درارائه خدمت به  دانشجویان ودر کل به ارباب رجوع که ولی نعمتان همه هستند.

استاد دانشکده فردی است پویا وبا نشاط ودارای خصایص والای اخلاقی ومتعهد به آرمانهای انقلاب ونظام مقدس جمهوری اسلامی ایران همراه با روحیه خدمت صادقانه وایثارگرانه در پژوهش ،تعلیم وتربیت دانشجویان وارایه خدمت به مردم.

 

اهداف نهایی

1-  ارتقائ سطح اخلاق حرفه ای ،مسئولیت پذیری ، تعهد وارزش گرایی در دانشجویان وکارکنان.

2- افزایش سلامت جسمی وروانی ، نشاط ورفاه دانشجویان وکارکنان.

3- افزایش میزان رضایتمندی دانشگاهیان (به ویژه دانشجویان) از خدمات رفاهی.

اهداف اختصاصی

1- افزایش بهره مندی کمی وکیفی دانشجویان از خدمات رفاهی.

2- افزایش میزان تعهد ومسئولیت پذیری حرفه ای واجتماعی در دانشجویان 

3- افزایش باور دانشجویان نسبت به اصول اعتقادی دین مبین اسلام وقران کریم وسیره ائمه اطهار(ع).

4-افزایش دانشجویان دارای رفتارهای مبتنی بر اخلاق اسلامی با تاکید براخلاق پزشکی .

5- افزایش سطح دانش وآگاهی وبصیرت سیاسی واجتماعی  دانشجویان.

6-افزایش روحیه ایثار وفداکاری دانشجویان  با الگوگیری از شهیدان والامقام وبهره گیری از حماسه دفاع مقدس .

7-توسعه وتعمیق فرهنگ والای عفاف وحجاب در بین دانشجویان .

8-  کمک به توسعه ،ترویج وارتقای هنجارها و فرهنگ عمومی واز جمله فرهنگ والای امر به معروف ونهی از منکر در فضای دانشجویی واداری دانشکده.

9- افزایش نشاط وسطح سلامت جسمی  ، روحی وروانی دانشجویان  .

10- صیانت از هویت ملی و دینی دانشگاهیان و کمک به ارتقاء آنها.

11- جلب مشارکت حداکثری دانشگاهیان (اساتید ،کارکنان ودانشجویان )در تمامی مراحل تصمیم سازی ، تصمیمگیری و نیز اجرای برنامههای فرهنگی.

12- تلاش برای افزایش قابلیتهای اجتماعی و پیشگیری از آسیب های فرهنگی و اجتماعی دانشگاهیان(اساتید، کارکنان ودانشجویان).

13- کمک به ارتقاء مهارتها و توانمندیهای علمی و فرهنگی دانشگاهیان(اساتید ،کارکنان ودانشجویان ).