English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ١٠ آذر ١٤٠١

 

واحد تربیت بدنی
واحد تربیت بدنی دانشکده یکی از واحدهای زیرمجموعه امور فرهنگی ودانشجویی است. در این واحد تلاش می شود با برنامه ریزی صحیح، فعالیت های ورزشی دانشجویان، اعضای هیأت علمی و کارکنان توسعه یافته و از این طریق، ضمن حفظ و بهبود سلامت جسمانی تمامی اقشار دانشکده، روحیه شادابی، همکاری و قانونگرایی در فضای دانشکده ارتقاء یابد.

در واقع، هدف کلان واحد تربیت بدنی دانشکده، برنامه ریزی و اجرای فعالیت های ورزشی هدفمند به منظور کمک به رشد و شکوفایی ابعاد معنوی، جسمانی، عاطفی، عقلانی و اجتماعی دانشجویان و ارتقاء سلامت جسمانی و روانی اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشکده است. در این راستا، موضوعات زیر به عنوان اهداف اختصاصی این اداره تعریف می شوند:

1- توسعه کمی و کیفی ورزش همگانی

2-توسعه کمی و کیفی ورزش قهرمانی
3- جذب حداکثری دانشجویان به فعالیت های ورزشی

4- ارتقاء شخصیت دانشجویان در ابعاد معنوی، عاطفی، عقلانی و اجتماعی

5- توسعه فعالیت های ورزشی اعضای هیأت علمی و کارکنان

 

 

6-آماده سازی تیمهای مختلف ورزشی دانشگاه جهت شرکت در مسابقات استانی و کشوری.

7-برنامه ریزی و فعالیت در زمینه بالا بردن قابلیت های جسمانی دانشجویان به منظور حفظ نشاط و شادابی و پویایی آنها در بخش فوق برنامه

8-برگزاری مسابقات ورزشی درون دانشگاهی، دانشکده ای و خوابگاهی به مناسبت های مختلف در طول سال.